ΜΗΤΡΩΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Αναλυτική λίστα με το λογισμικό της Υπηρεσίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://apps.Ktpae.gr/elnventory
Δημιουργός ΒΑΚΑΡΕΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΒΑΚΑΡΕΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Last Updated Απρίλιος 18, 2017, 10:57
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 18, 2017, 10:55