Αριθμός επιθεωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τη χρήση μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Πίν.3 Αριθμός επιθεωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τη χρήση μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΑΟΚ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης d.galanis@pste.gov.gr
Last Updated Ιούνιος 10, 2018, 14:00
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 2, 2017, 07:54