Αρχείο Αναδασωτέων Εκτάσεων Διεύθυνσης Δασών Νομού Ηρακλείου

Αρχείο Αναδασωτέων Εκτάσεων Διεύθυνσης Δασών Νομού Ηρακλείου από συστάσεως υπηρεσίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.apdkritis.gov.gr/el/open-data
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης -Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου
Έκδοση 1.0
Last Updated Δεκέμβριος 22, 2017, 08:37
Δημιουργήθηκε Μάιος 27, 2016, 08:49