Αρχείο αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Περιέχει αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Ιούνιος 6, 2018, 07:44
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 7, 2017, 10:03