Αρχείο Αποφάσεων δημοτικού Συμβουλίου τμήματος Τουρισμού

Το αρχείο περιέχει Αποφάσεις Συμβουλίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δημήτριος Μπαντής
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτριος Μπαντής
Last Updated Οκτώβριος 5, 2018, 08:14
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 5, 2018, 08:14