Αρχείο απολογισμού Σχολικών Επιτροπών

Το αρχείο περιέχει απολογιστικά στοιχεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά έτος για τα έτη 2011 έως σήμερα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Last Updated Οκτώβριος 23, 2018, 06:07
Δημιουργήθηκε Μάιος 11, 2017, 10:04