ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1961 - 2010). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ – Αρχεία-Ν.Ροδόπης
Υπεύθυνος Συντήρησης Μαρία Φερφέλη
Last Updated Μάρτιος 13, 2017, 11:54
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 19, 2016, 12:24
Custom License Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC