Αρχείο Εισερχομένων & Εξερχομένων Εγγράφων-ΤΜΗΜΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Το αρχείο περιέχει εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα του Τμήματος σε διάφορες υπηρεσίες (υπουργεία,Περιφέρεια Θεσσαλίας,Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας,Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,Ε.Λ.Γ.Α.,Ο.Γ.Α.,Δημοτικές ενότητες Δήμου Βόλου,Συνεταιρισμούς, κ.λ.π.).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γεώργιος Γεωργάκος
Υπεύθυνος Συντήρησης Γεώργιος Γεωργάκος
Last Updated Οκτώβριος 3, 2018, 11:32
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 3, 2018, 11:29