Αρχείο επιτυχόντων ή μη ΓΕΛ και ΕΠΑΛ -νέο σύστημα Εξετάσεων- και εισήχθησαν ή όχι στην Τριτοβάθμια Εκπ.

Περιλαμβάνει στοιχεία και -εφόσον υπάρχει- τη σχολή επιτυχίας υποψηφίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΕΛ & ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα, που υπέβαλλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ανά υποψήφιο.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ Δ’ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ)
Υπεύθυνος Συντήρησης Ειρήνη Πιτταρά
Έκδοση 1.0 2016
Last Updated Φεβρουάριος 15, 2017, 08:42
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2017, 08:41