ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΓΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Δ9

Εκτελούμενα και ολοκληρωμένα έργα και υπηρεσίες, με Προϊσταμένη Αρχή τη Δ9 και Διευθύνουσες Υπηρεσίες τις: ΔΚΕΣΟ, ΔΕΣΕ και ΔΚΕΟ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Last Updated Νοέμβριος 1, 2018, 07:44
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 1, 2018, 07:34