Αρχείο έργων-μελετών-προμηθειών-εργασιών Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας

Περιλαμβάνει αρχείο έργων-μελετών-προμηθειών-εργασιών Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας από το 2012 έως σήμερα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Last Updated Οκτώβριος 12, 2018, 09:35
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 12, 2018, 09:32