Αρχείο γεωγραφικής απεικόνισης θέσεων κτηρίων δημοτικών υπηρεσιών

Σημειακή απεικόνιση θέσεων κτιρίων όπου στεγάζονται Δημοτικές Υπηρεσίες (καταγραφή έτους 2017)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής - Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Υποδομών Πόλεως
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής - Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Υποδομών Πόλεως
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιούνιος 13, 2018, 07:10
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 13, 2018, 07:03