ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛ/ΝΗΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.vvv.gov.gr
Δημιουργός ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ
Last Updated Ιούλιος 28, 2017, 11:07
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 28, 2017, 11:06
Custom License Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0) - http://www.inspire.okxe.gr/images/Files/Licences/anoixti_adeia_v1.0.doc