Αρχείο ίδρυσης, λειτουργίας, χωροθέτησης, μετακίνησης λαϊκών αγορών Αττικής

Το αρχείο περιέχει το σύνολο των εγγράφων και της αλληλογραφίας με τους αρμόδιους φορείς, π.χ. Δήμους, Αστυνομία που αφορούν στη χωροθέτηση και στον καθορισμό του τόπου λειτουργίας των λαϊκών αγορών στον Νομό Αττικής καθώς και τυχόν ίδρυση , μεταφορά και επέκτασή τους ανα έτος.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης Δ/ΝΣΗ ΛΑϊΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Last Updated Οκτώβριος 25, 2018, 09:10
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 25, 2018, 08:31