Αρχείο Ισολογισμών από έτος 2005

Το αρχείο περιέχει τους Ισολογισμούς του Δήμου Καστοριάς από το έτος 2005 και στο εξής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
Υπεύθυνος Συντήρησης Αθανάσιος Μπούσιος
Last Updated Οκτώβριος 9, 2017, 10:36
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 24, 2017, 09:30