Αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων Τμήματος Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων Αθλητισμού

Το αρχείο περιέχει το σύνολο των δραστηριοτήτων του Τμήματος που υλοποιήθηκαν.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://opendata.thessaloniki.gr/el/dataset/
Δημιουργός Τμήμα Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων Αθλητισμού
Last Updated Οκτώβριος 8, 2019, 06:43
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 8, 2019, 06:39