Αρχείο συμβασιοποιημένων ηλεκτρονικών διακηρύξεων Δήμου Δράμας

Περιλαμβάνει σε αρχείο τις συμβασιοποιημένες διακηρύξεις Δήμου Δράμας όπως αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Last Updated Οκτώβριος 12, 2018, 09:10
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 12, 2018, 08:56