ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΝΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΝΩΝ  (1834 - 1981). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης Γεώργιος
Last Updated Δεκέμβριος 21, 2016, 12:10
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2016, 12:10
Custom License Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC