Αρχείο χρηματοδοτούμενων έργων

Το σύνολο δεδομένων περιέχει πίνακα με τα χρηματοδοτούμενα έργα, προυπολογισμούς κλπ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα προγραμματισμού και ανάπτυξης
Υπεύθυνος Συντήρησης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΓΑΛΙΟΥ
Last Updated Σεπτέμβριος 21, 2016, 08:07
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 21, 2016, 08:06