ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ

Υπόδειγμα αίτησης συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αναγγελία άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου επί πλοίων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Last Updated Μάιος 14, 2018, 11:58
Δημιουργήθηκε Μάιος 14, 2018, 11:58