ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?query=decisionType:%22%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%A0%CE%95%CE%A3%20%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3%22&fq=organizationUid:%2299221898%22&fq=unitUid:%2272430%22&page=0
Last Updated Φεβρουάριος 19, 2019, 06:51
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 14, 2016, 07:26