ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 2015-2018

Παρουσιάζεται το σύνολο των ατομικών διοικητικών πράξεων που αναρτήθηκαν 2015-2018.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΣΗ
Last Updated Ιούνιος 11, 2019, 06:06
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 19, 2018, 06:03