ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΓΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Ελένη Παπαδιαμαντοπούλου
Last Updated Οκτώβριος 30, 2019, 10:59
Δημιουργήθηκε Μάιος 6, 2016, 10:16