Διεπαφές Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών

Πληροφορίες για τις διεπαφές τηλεπικοινωνιακών οργανισμών με βάση τις προβλέψεις του προγενέστερου Προεδρικού Διατάγματος (άρθρο 4.2 και 4.3 ΠΔ 44/2002, άρθρο 4.2 Οδηγίας 99/5/EK). Διατίθενται για λόγους ιστορικότητας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/TelecommunicationsEquipment/gr_Interface_Regulations.html
Δημιουργός Τμήμα Πληροφορικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Πληροφορικής
Last Updated Νοέμβριος 2, 2017, 09:05
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 30, 2015, 13:22