Βάσεις Εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων με σοβαρές παθήσεις.

Περιλαμβάνει στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευση μετά την κατάταξη επιτυχόντων ατόμων με σοβαρές παθήσεις στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ Δ’ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ)
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαραμούσου Σοφία
Έκδοση 1.0 2016
Last Updated Φεβρουάριος 14, 2017, 08:43
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 14, 2017, 08:42