ΒΙΒΛΙΟ Α - ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ CITES ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μητρώο Επικράτειας επιχειρήσεων εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας της Σύμβασης CITES, σύμφωνα με την απόφαση με Α.Π. 331739/26-02-1999 του Υπ. Γεωργίας (ΦΕΚ 194/τ.Β'/31-03-1999) και βάσει των οδηγιών της αριθμ. 106686/25-11-2005 εγκυκλίου Υπουργείου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών
Υπεύθυνος Συντήρησης Σταμάτιος Σταματέλλος
Έκδοση 2017.02.16
Last Updated Φεβρουάριος 17, 2017, 06:35
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 17, 2017, 06:25