Βροχομετρικά δεδομένα από το δίκτυο των συμβατικών σταθμών με παρατηρητές

Βροχομετρικά δεδομένα από το δίκτυο των συμβατικών σταθμών με παρατηρητές

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.apdkritis.gov.gr/el/open-data
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης-Διεύθυνση Υδάτων
Υπεύθυνος Συντήρησης Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης-Διεύθυνση Υδάτων
Last Updated Ιούνιος 18, 2019, 07:46
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 18, 2019, 07:45