Αποφάσεις που αφορούν ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας

Αποφάσεις που αφορούν εκδίκαση ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης Αθανασία Ράπτη
Last Updated Ιούλιος 7, 2017, 10:51
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 1, 2017, 09:35