Τήρηση μητρώου ιδιωτικών επιχειρήσεων - ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας

Τήρηση μητρώου ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν πρωτόκολλα κατεδάφισης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Χιονίδης
Last Updated Ιούνιος 5, 2018, 07:29
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 5, 2018, 07:28