Πρακτικά επιτροπής καταστροφής υλικού

Υλικό (hardware) του Φορέα το οποίο έχει καταστραφεί και δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Υπεύθυνος Συντήρησης Ποτσίκα Πολυξένη
Last Updated Ιούνιος 29, 2018, 09:52
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 19, 2016, 10:00