Στοιχεία αποστάσεων και χρονοαποστάσεων (2009) στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού (Περιφέρειες: Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

Πίνακες Αποτελεσμάτων Συγκοινωνιακών Μετρήσεων για Αποστάσεις και Χρονοποστάσεις Τόπων Ειδικού Ενδιαφέροντος από τον πλησιέστερο κόμβο της Εγνατίας Οδού ή των Καθέτων Αξόνων, 2009

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html
Δημιουργός ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ – Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
Υπεύθυνος Συντήρησης Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού (email)
Last Updated Σεπτέμβριος 15, 2017, 08:05
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 13, 2017, 10:05
Custom License ΕΥΓΕΠ Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0)