Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης - Αρχείο ρυμοτομικών σχεδίων

Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης - Αρχείο ρυμοτομικών σχεδίων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Κώστογλου Απόστολος - Αντωνιάδου Ζωή
Υπεύθυνος Συντήρησης Κώστογλου Απόστολος - Αντωνιάδου Ζωή
Last Updated Ιούλιος 25, 2018, 10:45
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 25, 2018, 10:31