Αποφάσεις ορισμού επιτροπών παραλαβής έργων, μελετών και προμηθειών

Αποφάσεις που αφορούν ορισμό επιτροπών παραλαβής έργων, μελετών και προμηθειών για τη Δ/νση έργων ύδρευσης αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης Αθανασία Ράπτη
Last Updated Ιούλιος 7, 2017, 10:52
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 1, 2017, 10:19