Οργάνωση υπηρεσίας / Αποφάσεις / Διοικητικές ...

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/120-das-nao/org-ypir-nao

Αποφάσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού, Συγκρότηση επιτροπών, Συμβάσεις προμηθειών

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 21, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id082f82c8-4ac0-4af4-a77f-923a7559d072
package idd44f12df-32aa-4b34-8573-bb7d698c3ee6
revision ide3af4624-5016-431e-9e84-b8b64e230aa1
stateactive