Διαχείριση Δασών

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/121-das-nao/diax-das-nao

Εγκρίσεις υλοτομίας σε αγροκτήματα και δασωθέντες αγρούς, Έκδοση Δ.Α.Δ. βοσκής, Έκδοση ρυθμιστικών δασικών διατάξεων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 21, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id730f01e7-fecb-4267-bf96-7a8514965b79
package idd44f12df-32aa-4b34-8573-bb7d698c3ee6
position1
revision id9302456b-9c86-48bf-b4c0-1368c8697ccc
stateactive