ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ...

URL: http://data.gov.gr/dataset/0e8f2efa-bb21-4451-9e5c-b57bde61b6a7/resource/fca781a3-1077-42b3-bfaf-999150c8d337/download/dakatanomitheseon.xls

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΌΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ο.Ε.Υ. (ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΕΣ) ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 15, 2018
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 15, 2018
Διαμόρφωση .xls
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 2 έτη πριν
format.xls
idfca781a3-1077-42b3-bfaf-999150c8d337
package id0e8f2efa-bb21-4451-9e5c-b57bde61b6a7
revision idb935d697-45a0-432c-ba5a-40dd10968c31
stateactive
url typeupload