ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης Ελένη Παπαδιαμαντοπούλου
Last Updated Οκτώβριος 30, 2019, 10:19
Δημιουργήθηκε Μάιος 25, 2018, 12:05