Διαχείριση Δασών

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/133-das-the/diax-das-the

Εκμετάλλευση δημοσίων δασών από δασικούς συνεταιρισμούς, Ρυθμιστικές διατάξεις για διάθεση καυσοξύλων από ξηρά, κατακείμενα για την κάλυψη ατομικών αναγκών, Διαχείριση δημοσίων δασών με ΚΕΔ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 21, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id24a4935a-f0a3-4a30-8b05-c24f79aebe56
package ide75cf28b-3628-4cd8-a077-e65659e67599
position1
revision id890d3a82-1c29-41f0-af2d-b75aca759b97
stateactive