Προστασία Δασών

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/135-das-the/prost-das-the

Σύνταξη πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για εκχέρσωση ή καταπάτηση δασικής έκτασης, Έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων, Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών ή μη δασικών και έκδοση απόφασης τελεσιδικίας επ’ αυτών, Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α. και Τ.Ε.Ε.Α.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 21, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 11 μήνες
formatURL
idc413459a-d9d8-4e88-bce8-248bf21be06e
package ide75cf28b-3628-4cd8-a077-e65659e67599
position3
revision idba6db4a3-b65c-419c-8d35-5adb6b5dd681
stateactive