Δασοτεχνικά έργα

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/134-das-the/das-erga-the

Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο δασοτεχνικού έργου, .Απόφαση ορισμού επιβλέποντα

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 21, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
iddc415042-76ae-4e70-a0cd-dbfa0a555957
package ide75cf28b-3628-4cd8-a077-e65659e67599
position2
revision id7e84ded7-8456-4b23-b33e-99a515da2d17
stateactive