Προστασία Δασών

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/180-das-ari/prost-das-ari

Έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων, Έκδοση Πράξεων Χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών ή μη δασικών, Πιστοποιητικό τελεσιδικίας πράξεων χαρακτηρισμού, Έκδοση αποφάσεων εγκατάστασης ποιμνιοστασίων και μελισσοκομείων, Πράξεις πληροφοριακού χαρακτήρα

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 21, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id4e69d448-a984-4782-a9cd-862d83c1727f
package id8438a340-9a43-4b5a-95bf-0ce1a24d6568
position3
revision id53e78b6d-f46c-4b3b-b150-b1c152372eeb
stateactive