Προστασία Δασών

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/184-das-ede/pros-das-ede

Έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων, Έκδοση Πράξεων Χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών ή μη δασικών, Πιστοποιητικό τελεσιδικίας πράξεων χαρακτηρισμού, Άσκηση διαχειριστικού ελέγχου στους κυνηγετικούς συλλόγους, Έγκριση επιβολής ειδικής εισφοράς σε μέλη κυνηγετικών συλλόγων για προμήθεια αυτοκινήτου, Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου ικανότητας κυνηγών

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 21, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id312d0ab4-c7df-4954-b8a3-3a55f5c36ce3
package id32c72e33-322b-4f88-b46a-e0663451832a
position3
revision id1d8d7fb8-eed2-4f93-a6b9-475560d3388d
stateactive