Οργάνωση Υπηρεσίας - Αποφάσεις - Διοικητικές ...

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/181-das-ede/org-ypir-ede

Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 21, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
ideb60879a-51bd-4f5d-a039-59725664df3b
package id32c72e33-322b-4f88-b46a-e0663451832a
revision id5b916f28-1b75-4b42-bd23-101ca1e54047
stateactive