Διαχείριση Δασών

URL: hhttp://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/164-das-gou/diax-das-gou

Εκμετάλλευση Δημοσίων & μη Δημόσιων Δασών , Δημοπρασίες Μίσθωσης Δασών, Ετήσια Απολογιστικά & Στατιστικά Διαχείρισης

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 21, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id72d3f241-30d0-4a61-b117-49cd35750388
package ide898720a-585a-4452-ba6f-13daca3ce37d
position1
revision ida5573a25-11bb-4e67-8fab-9d5ac44213d1
stateactive