Φωτοερμηνευτικό / Χαρτογραφικό Υλικό

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/144-das-lag/foto

Τοπογραφικά διαγράμματα εκτάσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί πράξεις χαρακτηρισμού ή αποφάσεις Τ.Ε.Ε.Α και αναδασωτέων εκτάσεων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 21, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id18cea196-bcc0-437b-9998-3b9af87e1434
package idaebd94bd-3ed7-44f4-a3c8-c355d581084d
position5
revision id2dcaeb99-53da-4081-b9d4-1dbb8b00cb7d
stateactive