Προστασία Δασών

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/140-das-lag/prost-das-lag

Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79, Αποφάσεις Διοικητικών Εφετείων και Τ.Ε.Ε.Α., Αποφάσεις για κήρυξη εκτάσεων και άρση αυτών ως αναδασωτέες, Αποφάσεις κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, Έκδοση εγκρίσεων επέμβασης επί εκτάσεων διεπόμενων από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (κτηνοτροφικές, μεταλλευτικών ερευνών, κλπ.), Αποφάσεις αναγνώρισης εκτάσεων ως ιδιωτικών δασικών - δασών, Έκδοση δασικών αστυνομικών και ρυθμιστικών διατάξεων, Αποφάσεις κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, Έκδοση πράξεων πληροφοριακού χαρακτήρα

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 21, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id88d1330a-85dd-4192-b543-cbf49406acdc
package idaebd94bd-3ed7-44f4-a3c8-c355d581084d
position2
revision id215bbd31-e4dc-402c-a91b-be4eeb6ea9df
stateactive