Διαχείριση Δασών

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/138-das-lag/diax-das-lag

Εκμετάλλευση δημοσίων δασών από δασικούς συνεταιρισμούςΑλληλογραφία σχετικά με υλοτομίες δημοσίων και μη δημοσίων δασών, όπως πρωτόκολλο εγκατάστασης υλοτομίας, μερικό ή τελικό πρωτόκολλο εξέλεγξης, άδεια αποκόμισης, πρωτόκολλο τελικής επιθεώρησης, δελτία μεταφοράς δασικών προϊόντων, άδεια υλοτομίας με καταβολή μισθωμάτων ή ατελώς, Διακηρύξεις εκποίησης δασικών προϊόντων, Αποφάσεις (Δασάρχη) περί καυσοξύλων ατομικών αναγκών, Έκδοση Ρυθμιστικών διατάξεων (Καυσοξύλευσης και δευτερευουσών καρπώσεων), Έκδοση απόφασης υλοποίησης προγράμματος καταπολέμησης ασθενειών στα δάση και δασικές εκτάσεις, Έκδοση Δ.Α.Δ. βοσκής

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 21, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
idf3fc28ca-6128-42bb-9a3e-3b5d20271919
package idaebd94bd-3ed7-44f4-a3c8-c355d581084d
revision id7cd4cbe4-2206-4f51-a673-ff35c2f500f7
stateactive