Δασοτεχνικά έργα

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/122-das-nao/das-erga-nao

Περιλήψεις διακηρύξεων δημοπρασιών δασοτεχνικών έργων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 21, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
idc9feb5f6-44c7-460c-9798-4bb79cf4ea94
package idd44f12df-32aa-4b34-8573-bb7d698c3ee6
position2
revision id19223ef7-f7dd-4586-876b-f8d2ee453449
stateactive