Θήρα-Αλιεία

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/124-das-nao/thira-ali-nao

From the dataset abstract

Περιλαμβάνει 5 Σύνολα δεδομένων: - Οργάνωση υπηρεσίας / Αποφάσεις / Διοικητικές Πράξεις - Διαχείριση Δασών - Δασοτεχνικά έργα - Προστασία Δασών - Θήρα – Αλιεία

Πηγή : ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 26, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 26, 2019
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
idf57fc4c9-bc65-41db-a9e7-f75bbf256a26
package idd44f12df-32aa-4b34-8573-bb7d698c3ee6
position4
revision ida469816f-88ba-4f67-8bf2-5890bef4a05c
stateactive