Οργάνωση Υπηρεσίας Αποφάσεις , Διοικητικές , ...

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/146-das-stv/org-ypir-stv

Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους, Αποφάσεις πρόσληψης εποχιακού προσωπικού, Αιτήματα δαπανών Τακτ. Προϋπολογισμου , Πράσινου Ταμείου & Π.Δ.Ε., Συμβάσεις προμηθειών, Καταστάσεις δαπανών προμηθευτών Τακτ. Προϋπ/σμού & Π.Δ.Ε

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 21, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id401d8fbf-1270-46d3-a369-641e27285658
package idcc05b9d6-4010-4383-9fd5-ed71fe5ca193
revision id108298db-4313-446b-8c55-9c421e3cec62
stateactive