Οργάνωση Υπηρεσίας Αποφάσεις , Διοικητικές , ...

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/146-das-stv/org-ypir-stv

Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους, Αποφάσεις πρόσληψης εποχιακού προσωπικού, Αιτήματα δαπανών Τακτ. Προϋπολογισμου , Πράσινου Ταμείου & Π.Δ.Ε., Συμβάσεις προμηθειών, Καταστάσεις δαπανών προμηθευτών Τακτ. Προϋπ/σμού & Π.Δ.Ε

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 21, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 10 μήνες
formatURL
id401d8fbf-1270-46d3-a369-641e27285658
package idcc05b9d6-4010-4383-9fd5-ed71fe5ca193
revision id108298db-4313-446b-8c55-9c421e3cec62
stateactive